05 تیر 1403
عبدالحميد زاهدي

عبدالحمید زاهدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی برق، گروه مهندسی برق (گرایش های الکترونیک و مخابرات)
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق مخابرات سیستم
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل مشخصه های فرکانسی سیگنال های دیجیتال در دستگاه های اندازه گیر جریان های چند فازی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، شیمی و پتروشیمی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استخراج ویژگی، سیالات دوفازی، رژیم سنجی، مونت کارلو
پژوهشگران سیاوش حسینی (نفر اول)، علیرضا حمزه (نفر دوم)، سعید ستایشی (نفر سوم)، عبدالحمید زاهدی (نفر چهارم)، احسان ناظمی (نفر پنجم)، غلامحسین روشنی (نفر ششم به بعد)

چکیده

امروزه به منظور کاهش حجم محاسبات و کار با داده های کمتر به جای کار با کل سیگنال های موجود باید از روش های استخراج مشخصه که روشی بسیار مفید در تحلیل سیگنال های دیجیتال است استفاده نمود. از جمله روش های استخراج ویژگی در تحلیل سیگنال ها می توان به تبدیل موجک ، تحلیل در حوزه زمان، تحلیل در حوزه فرکانس و... اشاره نمود. هم چنین این نکته قابل ذکر است که در کارهای گذشته از مشخصه های تمام انرژی پیک و شمارش کل استفاده شده است که در این پژوهش از تحلیل در حوزه فرکانس استفاده خواهد شد. در این مقاله یک جریان دو فازی با سه رژیم حلقوی ، لایه ای و همگن با استفاده از کد مونت کارلو در بازه ی کسر خالی %90-%5 شبیه سازی شده است. در شبیه سازی انجام شده از یک چشمه سزیم 137 و دو آشکار ساز Nal برای ثبت فوتون های دریافتی استفاده شده است. با استفاده از سیگنال های حاصله و نرم افزار متلب ، مشخصه های سیگنال توسط تحلیل فرکانسی(میانگین تبدیل فوریه و دامنه فرکانس غالب) استخراج شده و ضریب همبستگی ، این مشخصه ها با یکدیگر مقایسه شدند. ضریب همبستگی در آشکار ساز 1و2 به ترتیب در سیگنال میانگین تبدیل فوریه 9648/0 و 9181/0 محاسبه گردید که در سیگنال دامنه فرکانس غالب در آشکار ساز 1و2 به ترتیب 9694/0 و 9329/0 می باشد بدین ترتیب میانگین تبدیل فوریه به عنوان بهترین ویژگی جهت رژیم سنجی انتخاب گردید.