12 اسفند 1399

زهرا گرگین کرجی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی پزشکی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات درس

عنوان مقاومت مصالح 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز استاتیک
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(455/06 کیلوبایت)