28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی نواقص هندسی تیپیک معابر راه در استان کرمانشاه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نواقص هندسی، راه های استان کرمانشاه، شناسایی نواقص، ارائه ی راهکارهای مهندسی، معضلات ترافیکی.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)، سیدشهاب حسنی نسب (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق، تمامی معابر راه های استان کرمانشاه از حیث وجود نواقص در طرح هندسی، مورد بررسی قرار گرفته است. راه های استان کرمانشاه در سه دسته بندی مختلف شامل راه های روستایی (راه فرعی درجه 3)، راه های مصوب برون شهری (بزرگراه ها، راه های اصلی و فرعی) و معابر درون شهری ارزیابی شده اند. راه های روستایی بیش از 3000 تقسیم روستایی، حدود 106 قطعه راه برون شهری مصوب با طول بیش از 3000 کیلومتر و معابر درون شهری 32 شهر در استان، نمونه های مورد مطالعه بوده اند. در زمینه ی راه های برون شهری شرایط هندسی مختلفی همانند وضعیت قوس های افقی به همراه شرایط قوس های قائم و شکل تداخل آنها با قوس های افقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این مطالعه بیش از 12000 تصویر ماهواره ای کاملا جدید از وضعیت معابر استان کرمانشاه، تهیه و گردآوری شده است. برای تحلیل تصاویر و نقشه های ماهواره ای از امکانات نرم افزار ArcMap از مجموعه ی ArcGIS استفاده شده است. پس از انجام تحقیق، حدود 5666 نقص هندسی در تمامی معابر استان کرمانشاه شناسایی شده، که از این تعداد 77/75% متعلق به راه های روستایی، 74/12% متعلق به راه های برون شهری و 49/11% مربوط به راه های درون شهری است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه ای خطی و صعودی با دقت برازش بالا بین تعداد نواقص هندسی راه های روستایی و تعداد تقسیمات این بخش و نیز رابطه ای به همین شکل بین طول راه های برون شهری مصوب و تعداد تواتر بروز نواقص هندسی در آن ها وجود دارد. از طرفی رابطه ای نمایی و صعودی نیز بین تعداد نواقص هندسی راه های برون شهری و درون شهری استان وجود دارد.