28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی اثرات زاویه شیب ماسه ای خشک بر رفتار فرکانس طبیعی مدل فیزیکی آن در جعبه صلب: یک مطالعه ی آزمایشگاهی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شیب ماسه ای خشک، مدل فیزیکی، فرکانس طبیعی، جعبه ی صلب مدلسازی.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)

چکیده

در این مطالعه تحلیل های پیش لرزه ای فرکانس طبیعی (مودال) مدل آزمایشگاهی کوچک-مقیاس شیب ماسه ای خشک در درون جعبه ی صلب ارائه شده است. آزمون های پالس ضربه چکش با تجهیز مدل فیزیکی کوچک-مقیاس توسط سنسورهای شتاب پیزوالکتریک با حساسیت بالا انجام شده است. شیب های ماسه ای خشک با زاویه های تمایل 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55 و 60 درجه ای متشکل از ماسه ی ریزدانه بددانه بندی شده (SP) با تراکم نسبی متوسط (دانسیته نسبی حدود50%) در جعبه ی صلب فلزی مدلسازی شده اند. علاوه بر آن، رفتار فرکانس طبیعی جعبه ی مدلسازی فیزیکی به تنهایی نیز استخراج شده است. نتایج تجربی این تحقیق نشان می دهد که در یک ارتفاع ثابت مدل شیب، به ازای افزایش زاویه شیب و کاهش حجم مصالح مدل شیب، مقادیر بزرگنمایی های تابع انتقال پاسخ شتاب ارتعاش آزادِ مدل فیزیکی شیب، در بازه ی فرکانسی مورد بررسی، بسیار متفاوت و با روندی کاملا کاهشی با نسبتی معین و دقیق بدست می آیند.