28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
برآورد تابع تغییرشکل های سطحی زمین در اندرکنش ساختمان-تونل توسط روشی ساده شده
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تابع تغییرشکل سطح زمین، تونل، ساختمان سطحی، روش اجزای محدود ساده شده.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (نفر اول)

چکیده

احداث تونل های زیرزمینی در نواحی شهری باعث مجاورت ابنیه سطحی با این حفاری ها می شود. اثرات تغییرشکلی متقابلی بین تونل و ساختمان ها در این مرحله ایجاد می شود. با توجه به مشخصات پیچیده برخی ساختمان های سطحی و نیز رفتار غیرخطی لایه های خاک، تحلیل اندرکنش تونل-ساختمان مساله ای بسیار چالش برانگیز است. در این مطالعه، یک روش ساده شده بر مبنای تحلیل های عددی اجزای محدود دو و سه بعدی، برای برآورد مقادیر تغییرشکل های سطحی زمین، تونل و ساختمان ارائه شده است. ساده سازی های منطقی و تسهیل کننده ای در تعریف اندرکنش تونل-ساختمان برای حل سریع تر مساله، ارائه شده است. مقادیر تغییرشکل های حاصل شده با مقادیر واقعی اندازه گیری شده مقایسه و هم سنجی شده است. تطابق خوبی بین نتایج اندازه گیری های میدانی و یافته های عددی این مطالعه مشاهده می شود.