28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی آزمایشگاهی عددی رفتار لرزه ای شیب های ماسه ای خشک - مسلح شده با ردیف شمع
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شیب ماسه ای، ردیف شمع، مدل فیزیکی، مدل عددی، ابزاربندی، سنسورهای شتاب و تغییرمکان.
پژوهشگران حسن شرفی (نفر اول)، یزدان شمس ملکی (نفر دوم)

چکیده

در این مقاله رفتار دینامیکی شیب خاکی متشکل از مصالح ماسه ای خشک سست توسط مدل های کوچک مقیاس فیزیکی و عددی مطالعه می شود. ردیفی از شمع های شناور مدل آلومینیومی درون شیب ماسه ای ساخته شده در جعبه صلب و شفاف مدلسازی فیزیکی، روی میز لرزه نصب شده اند. میز لرزه کوچک مقیاس دو درجه آزادی با منشا ارتعاش الکترو دینامیک به کمک سنسورهای اندازه گیری شتاب و تغییرمکان، ابزاربندی شده است. بارگذاری لرزه ای هارمونیک یک بار در راستای طولی شیب، یکبار در راستای عرضی شیب و بار دیگر به طور همزمان در هر دوی این راستاها اعمال شده است. مقادیر پاسخ های نشست تاج شیب که به کمک سنسور LVDT در هر یک از این حالات بارگذاری، اندازه گیری شده اند، به عنوان منحنی های خروجی ارائه شده اند. در پایان مقاله، برای درستی آزمایی نتایج مدل فیزیکی کوچک مقیاس، مدل عددی تفاضل محدود سه بعدی مانند آن ایجاد شده است. هماهنگی و توافق مناسبی بین نتایج عددی و آزمایشگاهی بدست آمده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش راستای بارگذاری شیب از حالت مرسوم یک محوری به دو محوری و نیز عدم تسلیح شیب با ردیف شمع، باعث افزایشی چشمگیر و بیش از 766 % در مقادیر تغییرمکان های قائم خواهد شد.