28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علل حوادث ترافیکی و جاده ای در استان کرمانشاه و اجرای مداخلات مناسب در راستای کاهش آن
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
علل حوادث ترافیکی، حوادث جاده ای، معابر درون و برون شهری، استان کرمانشاه، مداخلات اصلاحی، کاهش حوادث راه ها.
پژوهشگران یزدان شمس ملکی (همکار)، سیدشهاب حسنی نسب (مجری)

چکیده

در این تحقیق ریشه یابی علل بروز حوادث ترافیکی و جاده ای در معابر استان کرمانشاه مورد مطالعه قرار گرفته است. همزمان با شناخت علل بروز این قبیل حوادث، می توان راهکارها و مداخلاتی نیز برای اصلاح و تخفیف اثر آنها ارائه کرد. به طورکلی وضعیت حال حاضر معابر راه استان در دو دسته بندی شامل راه های درون شهری و برون شهری (جاده های استان) قابل بررسی هستند، که در این تحقیق به به بررسی هر دوی این موارد، در قالب یک مطالعه ی جامع پرداخته می شود. در کنار نقش عامل راه ها، نقش عامل وسیله ی نقلیه و نقش عامل انسانی نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. برای انجام مطالعه ای دقیق در خصوص وضعیت حوادث معابر استان کرمانشاه می بایستی شرایط حال حاضر معابر تمامی شهرستان های آن (14 شهرستان استان) از نقطه نظر راه های درون شهری و برون شهری مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. در کنار بررسی وضعیت راه ها از نظر حادثه خیز بودن و وجود مشکلات و نواقص، بایستی الگوی تصادفات را نیز مورد توجه قرار داد. کاربران شبکه ی راه های استان در دو بخش وسائط نقلیه و عابرین و گذرندگان ار راه ها دسته بندی می شوند. سهم هر یک از استفاده کنندگان راه در استان از میزان حوادث ترافیکی و جاده ای بایستی برای پیشنهاد مداخلات تخفیفی مناسب برآورد گردد. نگاهی تفکیکی به آمارهای تصادفات خودرو به خودرو و خودرو به عابر پیاده، در این زمینه می تواند بسیار کمک کننده و راهگشا باشد. در این تحقیق وضعیت حادثه خیزی شبکه ی معابر راه های استان در معابر درون شهری هر یک از شهرستان های استان، کلیه ی معابر حادثه خیز در راه های برون شهری استان و نیز شبکه ی راه های روستایی استان و شکل اتصال این معابر به هم، در قالب یک طرح واحد بررسی می شوند. سایر مسائل جنبی تاثیرگذار بر سطح ایمنی راه های استان از قبیل عوامل دخیل در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، جمعیتی، جغرافیایی، توپوگرافیکی، آب و هوایی، سیاسی و ... نیز مورد ارزیابی قرار می گیرند.