28 فروردین 1403
يزدان شمس ملكي

یزدان شمس ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده ی مهندسی، گروه مهندسی عمران
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران - ژئوتکنیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی عددی- فیزیکی اثر جهت بارگذاری زلزله بر اندرکنش لرزه ای شیب- ردیف شمع شناور
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
شمع شیب ماسه ای خشک بارگذاری لرزه ای مدل عددی مدل فیزیکی
پژوهشگران حسن شرفی (نفر اول)، یزدان شمس ملکی (نفر دوم)

چکیده

در این تحقیق، عملکرد ردیفی از شمع­های شناور، برای پایدارسازی لرزه­ای شیب­های ماسه­ای خشک، تحت بارگذاری دینامیکی در جهات مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از ردیف شمع، یکی از متداول­ترین روش­های پایدارسازی شیب­های خاکی است و شناخت رفتار لرزه­ای این مسأله، تحت اثر بارگذاری­های لرزه­ای واقعی چندمحوری، ضرورتی ویژه دارد. در این مقاله، مطالعه رفتار لرزه­ای ردیف شمع­های شناور مسلح کننده شیب، به کمک اجرای هم­زمان مدل­سازی­های عددی تفاضل محدود سه­بعدی و مدل­سازی­های فیزیکی صورت گرفته است. از مدل­سازی­های پارامتری عددی، برای بررسی اثر جهات اعمال زلزله­های حوزه نزدیک و دور، بر پاسخ­های لرزه­ای مدل­های ردیف شمع- شیب استفاده شده است. بارگذاری زلزله در مدل­های عددی بزرگ- مقیاس، به صورت اعمال حرکات لرزه­ای در جهات داخل و خارج از صفحه مدل­سازی، در راستاهای طولی، عرضی، قائم و ترکیب این حالات، بوده است. همچنین مدل­سازی فیزیکی مسأله، به منظور صحت­سنجی نتایج عددی، با اعمال بارگذاری­های هارمونیک سینوسی، در راستاهای طولی و عرضی مدل کوچک- مقیاس، به کمک میز لرزه اجرا شده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که تحت اثر بارگذاری­های لرزه­ای در جهات دو و سه محوری، نصب ردیف شمع­های شناور، می­تواند تا حدود 50% مقادیر تغییر شکل­های جانبی شیب­های مسلح نشده را کاهش دهد.