08 آذر 1401

سید وفا بارخدا

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
سید وفا بارخدا، همت شیخی، سودابه محمدی (1399) بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه های حسگر بیسیم گرید سه بعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران: 45; 201-213
2
3
4
Hemmat Sheikhi, Wafa Barkhoda (2020) Solving the k-Coverage and m-Connected Problem in Wireless Sensor Networks through the Imperialist Competitive Algorithm Journal of Interconnection Networks: 20; 2050002-1... 2050002
مقاله ارائه‌شده
1
سید وفا بارخدا، همت شیخی (1398) ارائه روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله k-پوشش در شبکه های حسگر بی سیم گرید پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران¡ تهران
2
شهلا شیری، سید وفا بارخدا، همت شیخی (1398) درجه بندی کیفیت انار اورامانات با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران¡ تهران
3
زهرا نصرتی، سید وفا بارخدا، همت شیخی (1398) تشخیص جنسیت افراد با استفاده از بخش بندی زاویه ای تصویر امضا به کمک شبکه های عصبی پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و مکاترونیک ایران، ایران¡ تهران
4
همت شیخی، سید وفا بارخدا (1398) بهبود تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم با ایجاد شبکه های k-همبند نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، ایران¡ شیراز
5
همت شیخی، سید وفا بارخدا (1398) ارائه الگوریتمی برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم دو سطحی نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، ایران¡ شیراز
6
سید وفا بارخدا (1394) جایگذاری سنسور ها در شبکه سنسوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و اتوماتای یادگیر سلولی همایش بین المللی نوآوری در مهندسی برق و مهندسی رایانه
7
8
نسیم اکبری، سید وفا بارخدا (1394) درجه بندی و تعیین میزان خلوص گندم با استفاده از تکنیک آنالیز اجزای اصلی به کمک شبکه های عصبی کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
9
سید وفا بارخدا (1394) تشخیص محل تابلو راهنمایی و رانندگی در تصویر با استفاده از دسته بندی پیکسل ها و آستانه گیری دو مرحله ای کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
10
سید وفا بارخدا (1393) بازشناسی افراد با استفاده از الگوی رگهای خونی شبکیه چشم همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
11
سید وفا بارخدا (1393) احراز هویت افراد بر اساس طرح تصاویر عنبیه به کمک سیستم فازی همایش ملی پیشرفتهای تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!