05 تیر 1403

وحید عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
SIROOS JALILYAN, Vahid Abbasi, ABBAS RAHIMI VARMENJEH, sina ahmadian, saman asgharigorji (2024) High Voltage-Gain Common-Ground Three-Port DC-DC Converter With Low Current Ripples on the PV Source for Standalone applications IEEE Access: 12; 80896-80909
2
Farshid Yousefi Moghadam, Vahid Abbasi, Siroos Hemmati (2024) High voltage gain quasi Z‐source inverter unified with switched three‐winding coupled inductor INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 52; 2364-2394
3
4
Vahid Abbasi, nazila talebi, Milad Rezaei, ali Arzani, Farshid Yousefi Moghadam (2023) Ultrahigh Step-Up DC-DC Converter Based on Two Boosting Stages with Low Voltage Stress on Its Switches IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 70; 1-12
5
6
sina ahmadian, Siroos Hemmati, Vahid Abbasi (2023) Multi‐port single‐phase inverter considering battery‐alone mode for stand‐alone applications INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 51; 5401-5430
7
Farshid Yousefi Moghadam, Siroos Hemmati, Vahid Abbasi (2023) New combined impedance‐source network inverter with high gain performance in low shoot‐through and improved quality factors INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 51; 3167-3188
8
negar amuzade, Vahid Abbasi (2023) Control Strategy for Power Sharing in Input-Parallel and Output-Parallel Connected DC-DC Converters AUT journal of electrical engineering: 55; 61-80
9
Vahid Abbasi, kambiz mohammadi tanha, Milad Rezaei (2023) Ultrahigh step‐up DC‐DC converter consisting quadratic boost converter, multiplier cell, and three windings coupled inductor INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 51; 147-176
10
Vahid Abbasi, sajad rostami, Siroos Hemmati, sina ahmadian (2022) Ultrahigh Step-up Quadratic Boost Converter Using Coupled Inductors with Low Voltage Stress on the Switches IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics: 10; 1
11
sajad rostami, Vahid Abbasi, nazila talebi (2022) Ultrahigh Step-Up Multiport DC–DC Converter With Common Grounded Input Ports and Continuous Input Current IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 69; 12859-12873
12
kambiz mohammadi tanha, Vahid Abbasi, korosh mohammadi (2022) Multi‐application multi‐port DC–DC converter consisting six ports with four main operation modes IET Power Electronics: 15; 1016-1033
13
korosh mohammadi, Vahid Abbasi, kambiz mohammadi tanha (2022) Three‐port DC‐DC converter for stand‐alone PV/battery systems with four operation modes INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS: 50; 2584-2614
14
Milad Rezaei, Vahid Abbasi (2022) Ultrahigh Step-Up DC–DC Converter Composed of Two Stages Boost Converter, Coupled Inductor, and Multiplier Cell IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 69; 5867-5878
15
Milad Rezaei, Vahid Abbasi, Tamas Kerekes (2020) High step-up DC–DC converter composed of quadratic boost converter and switched capacitor IET Power Electronics: 13; 4008-4018
16
sajad rostami, Vahid Abbasi, masume parastesh (2020) Design and Implementation of a Multi-Port Converter Using Z-Source Converter IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS: 68; 9731-9741
17
Milad Rezaei, Vahid Abbasi (2020) Effective combination of quadratic boost converter with voltage multiplier cell to increase voltage gain IET Power Electronics: 13; 2322-2333
18
sajad rostami, Vahid Abbasi, nazila talebi, Tamas Kerekes (2020) Three-port DC–DC converter based on quadratic boost converter for stand-alone PV/battery systems IET Power Electronics: 13; 2106-2118
19
Vahid Abbasi, vahid sohrabi tabar (2020) Measurement and evaluation of produced energy by thermoelectric generator in vehicle MEASUREMENT: 149; 107035-...
20
21
sajad rostami, Vahid Abbasi, Tamas Kerekes (2019) Switched capacitor based Z-source DC–DC converter IET Power Electronics: 12; 3582 – 3589
22
sajad rostami, Vahid Abbasi, Frede Blaabjerg (2019) Implementation of a common grounded Z- source DC–DC converter with improved operation factors IET Power Electronics: 12; 2245-2255
23
sajad rostami, Vahid Abbasi, Tamas Kerekes (2019) High Quality DC-DC Boosting Converter Based on Cuk Converter and Advantages of Using It in Multilevel Structures Journal of Power Electronics: 19; . 894-906
24
Vahid Abbasi, Siroos Hemmati, mohammad moradi (2019) Effects of Stress Grading Materials’ Properties on the Performance of 20-kV Cable Terminations iranian journal of electrical and electronic engineering: 15; 56-64
25
Vahid Abbasi (2018) Classifying Faults Locations in Cable Terminations and Investigation of the Faults Reasons iranian journal of electrical and electronic engineering: 14; 270-277
26
Vahid Abbasi, K. Niayesh, A. Gholami (2017) VERIFICATION OF A NUMERICAL MHD ARC MODEL FOR HIGH VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS USING EXPERIMENTAL IMAGES Magnetohydrodynamics: 53;
27
Vahid Abbasi, L. Hassanvand, A. Gholami (2017) Investigating Characteristics of N2, CO2 and CF3I in Contrast to High Current Arcs in Circuit Breakers to Choose a Suitable Substitute for SF6 iranian journal of electrical and electronic engineering: 13;
28
Mehdi Ahmadi Jirdehi, Reza Hemmati, Vahid Abbasi, Hedayat Saboori (2016) A multi-functional dynamic state estimator for error validation: measurement and parameter errors and sudden load changes Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering: 17;
29
Hedayat Saboori, Reza Hemmati, Vahid Abbasi (2015) Multistage distribution network expansion planning considering the emerging energy storage systems ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 105;
مقاله ارائه‌شده
1
Milad Rezaei, Vahid Abbasi, Dylan Lu (2023) Ultrahigh Voltage Gain DC-DC Converter Based on Reformed Quadratic Boost Converter with Switched Capacitor and Coupled Inductor 2023 IEEE International Future Energy Electronics Conference (IFEEC), Australia, Sydney
2
sajad rostami, Vahid Abbasi, masume parastesh (2023) Ultrahigh Step-Up Non-Isolated DC-DC Converter Based on Quadratic Converter without Coupled Inductor 31st International Conference on Electrical Engineering (ICEE), Iran, Tehran
3
معصومه پرستش، وحید عباسی (1399) یک مبدل DC_DC افزاینده دو قطبی جهت کاربرد در ریزشبکه های DC دو قطبی بیست و هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، ایران، تبریز
4
sajad rostami, Vahid Abbasi, masume parastesh (2020) Proposing Cost-Effective and Single Switch Dual Output Converters for Using Renewable Energy by Home Costumers 28th Iranian conference on electrical engineering, Iran, tabriz
5
sajad rostami, Vahid Abbasi, masume parastesh (2019) Proposing a Triple Input and Multi-Level DC-DC Converter for Using in Renewable Energy Applications International Power System Conference, Iran, Tehran
6
7
8
وحید عباسی (1395) انتخاب جهت میدان مغناطیسی خارجی مؤثر در کلید گازی (SF(6 کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
9
وحید عباسی (1395) بررسی نحوه عملکرد کلید گازی به ازاء گازهای جدید در راستای جایگزینی گاز (SF(6 کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
وحید عباسی، مجید محدثی، نسترن ابوالفتحی (1397) بررسی خواص عایقی و الکتریکی نانو روغن ترانسفورماتور با استفاده از تست های فشار قوی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
وحید عباسی (1396) بررسی اثر تاثیر آلودگی و ریزگردها بر عملکرد عایقی شبکه قدرت دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
وحید عباسی، مهدی احمدی جیردهی، رضا همتی (1395) طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم تبدیل توان متغیر قابل استفاده در نیروگاه های انرژی نو دانشگاه صنعتی کرمانشاه
6
7
مهدی احمدی جیردهی، وحید عباسی، رضا همتی (1394) طراحی و ساخت سلف کنترل شونده با تریستور برای کنترل توان راکتیو و ولتاژ دانشگاه صنعتی کرمانشاه
8
9
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
فاطمه ملکی، شایان مرادی، سیروس همتی، وحید عباسی (1400) طراحی و شبیه سازی یک مبدل بوست DC/DC با بهره ولتاژ بالا با استفاده از سلف تزویج شده
7
8
9
10
11
کتاب
1
فعالیت‌های فناورانه
1
وحید عباسی (1400) تاسیس واحد فناور
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!