07 خرداد 1403
سجاد رسائي

سجاد رسائی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مکانیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه فرایند تغییر شکل گرم کامپوزیت آلیاژ 5083 آلومینیوم تقویت شده با ذرات SiC به روش ذوبی- تلاطمی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کامپوزیت زمینه فلزی، تغییر شکل گرم، کاربید سیلیسیم، معادله ساختاری، مدل جانسون-کوک، ریخته گری ذوبی- تلاطمی
پژوهشگران حامد دالوند (دانشجو)، سجاد رسائی (استاد راهنمای اول)

چکیده

کامپوزیت زمینه فلزی آلومینیوم-کاربید سیلیسیم به علت استحکام کششی، افزایش سفتی، افزایش استحکام و وزن کم مورد توجه است. هدف از تحقیق حاضر ساخت و بهینه سازی ترکیب کامپوزیت آلیاژ 5083 آلومینیوم تقویت شده با ذرات SiC و مطالعه رفتار تغییرشکل گرم این کامپوزیت با هدف یافتن مدل رفتاری مناسب آن می باشد. در این پژوهش از روش ریخته گری تلاطمی، به دلیل سادگی و کارآیی مناسب آن، برای ساخت کامپوزیت استفاده شده است. همچنین مدل سازی رفتار تغییر شکل گرم این کامپوزیت با هدف یافتن مدل ساختاری مناسبی که بتواند رفتار آن را در دماهای بالا و نرخ کرنش های متنوع پیش بینی کند، انجام گرفته است. از مدل های ساختاری جانسون- کوک، زریلی-آرمسترانگ و آرنیوس استفاده شده و دقت و بازه مناسب استفاده هریک از این مدلها مطالعه شده است. مدل آرنیوس با لحاظ جبران کرنش با دقت مناسب و خطای کمتر از 7 درصد بهترین مدل برای پیش بینی رفتار این کامپوزیت بوده است و می تواند در دماهای بالا و محدوده نرخ کرنش 0001/0 تا 1 برثانیه به خوبی تغییرات رفتاری تنش- کرنش کامپوزیت را علاوه بر مقادیر تنش پیش بینی کند.