04 مرداد 1403

سید سجاد موسوی فرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده علوم پایه و کاربردی، گروه آموزشی فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک - اتمی مولکولی زمینه اپتیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی جفت کننده ورودی عبوری و بازتابی در نمایشگر موجبر هولوگرافیک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بازده پراش، پرتوهای سرگردان، جفتکننده ، موجبر
پژوهشگران مصطفی جرگ (نفر اول)، مسعود کاوش تهرانی (نفر دوم)، سید سجاد موسوی فرد (نفر سوم)

چکیده

موجبرها به دلیل ضخامت و وزن کم در زمینه نمایشگرهای نزدیک چشم محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. بااین حال پرتوهای سرگردان ایجاد شده در موجبر، کیفیت و بازده پراش تصویر را تا حد زیادی کاهش می دهند. در این مقاله با استفاده از دو مدل طراحی شده برای جفت کننده های ورودی هولوگرافیک بازتابی و عبوری با روش المان محدود در نرم افزار کامسول، پارامترهای بهینه برای جفت کننده های ورودی در جهت افزایش بازده پراش را به دست آورده و پرتوهای سرگردان را در آن ها به حداقل می رسانیم. در طراحی انجام شده جفت کننده های بازتابی به پراش 100 درصد رسیده و پرتوهای سرگردان به طور کامل حذف شده اند، درحالی که در جفت کننده های عبوری بازده پراش در بهترین حالت به 95 درصد رسیده و پرتوهای سرگردان به طور کامل حذف نشدند.