04 مرداد 1403

سید سجاد موسوی فرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده علوم پایه و کاربردی، گروه آموزشی فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک - اتمی مولکولی زمینه اپتیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات پژوهش

عنوان
اصول طراحی سیستم های اپتیکی با نرم افزار ZEMAX
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
طراحی اپتیکی- تلرانس گذاری
پژوهشگران سید سجاد موسوی فرد (نفر اول)

چکیده

در این کتاب تمامی اصول طراحی اپتیکی به صورت گام به گام برای دانشجویان ارائه شده به گونه ای که شخص می تواند تا حد یک طراح نیمه حرفه ای پیشرفت کند.