08 مهر 1401

سید سجاد موسوی فرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک - اتمی مولکولی زمینه اپتیک
تلفن:
دانشکده: معاونت آموزشی و پژوهشی (ویژه گروه علوم پایه)

مشخصات درس

عنوان آزمایشگاه اپتیک
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است