10 مهر 1402

سید سجاد موسوی فرد

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک - اتمی مولکولی زمینه اپتیک
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه و کاربردی

مشخصات درس

عنوان تجهیزات اپتیکی و لیزری جنگ افزارها
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

اطلاعاتی ثبت نشده‌است