20 تیر 1399

سودابه محمدی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / مهندسی کامپیوتر
تلفن:
دانشکده: دانشکده فناوری اطلاعات

مشخصات درس

عنوان طراحی الگوریتم ها
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز ساختمان داده ها
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس
(874/45 کیلوبایت)