04 مرداد 1403
سهراب مجيدي فر

سهراب مجیدی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق (الکترونیک)
تلفن: 1105
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک طراحی جدید برای کاهش چشمگیر ابعاد تگ های RFID فاقد چیپ
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رزوناتور پنج ضلعی، پارامترهای پراکندگی، اندازه و فاز
پژوهشگران سهراب مجیدی فر (نفر اول)، نعیم سبحانی (نفر دوم)، امیر زرین قلم (نفر سوم)، میثم جلالی (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله، به منظور ارتقای ظرفیت کدگذاری و کاهش ابعاد تگ های RFID از رزوناتور هایی به فرم پنج ضلعی منتظم استفاده شده است. همچنین رفتار فازی پارامترهای S مورد ارزیابی قرار گرفته است و با ارائه رابطه ای میان پارامترهای S11 و S22، اهداف مقاله محقق گردیده است. طراحی های مرسوم و معمولی در زمینه طراحی تگ های RFID غالباً با تکیه بر بررسی رفتار فرکانسی رزوناتور صرفاً امکان کدگذاری دوگانه (0 و 1) را فراهم می کنند اما در این تحقیق با امکان کدگذاری پنج گانه (0، 1، 2، 3، 4) قابلیت استفاده بیشتر از ظرفیت پهنای باند فراهم گردیده است. در طراحی تگ ارائه شده در این تحقیق که به کمک نرم افزار ADS صورت گرفته است، از دو رزوناتور به فرم پنج ضلعی استفاده شده است و 25 حالت کد مختلف ایجاد شده است.