04 مرداد 1403
سهراب مجيدي فر

سهراب مجیدی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق (الکترونیک)
تلفن: 1105
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حالات چهارگانه ذخیرهشده در یک تگ شناسایی از راه دور جهت ارتقای کدگذاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فاز پارامترهای S، فرکانس تشدید، شبیه سازی الکترومغناطیسی
پژوهشگران سهراب مجیدی فر (نفر اول)، نعیم سبحانی (نفر دوم)، امیر زرین قلم (نفر سوم)، میثم جلالی (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله، جهت بهبود و افزایش ظرفیت کدگذاری تگ های RFID فاقد چیپ از رزوناتور مربع شکل استفاده شده است. در این روش پیشنهادی به کمک بررسی رفتار فاز پارامترهای S11 و S22 ، پارامتر مشخصی به نام θ تعریف شده است. ساختارهای معمولی در زمینه طراحی تگ های RFID فاقد چیپ، تنها با تأکید بر بررسی وجود یا عدم وجود تشدید فرکانسی، توانایی ایجاد دو حالت کدگذاری 1 و 0 را دارند اما ساختار طرحی شده در این مقاله توانایی ایجاد چهار حالت مختلف و متمایز کدگذاری را دارد. بر همین اساس در این تحقیق یک تگ با دو رزوناتور مربع شکل ارائه شده است و نتایج شبیه سازی آن، که به کمک نرم افزار ADS انجام شده است، 16=2^4 حالت مختلف را ایجاد می کند.