04 مرداد 1403
سهراب مجيدي فر

سهراب مجیدی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق (الکترونیک)
تلفن: 1105
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتقای ساختار تگهای فاقد چیپ با استفاده از الگوی فاز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پارامترهای پراکندگی، صفر انتقال، تشدید
پژوهشگران سهراب مجیدی فر (نفر اول)، نعیم سبحانی (نفر دوم)، میثم جلالی (نفر سوم)، امیر زرین قلم (نفر چهارم)

چکیده

در این مقاله، با استفاده یک رزوناتور U شکل، ساختاری برای بهبود و افزایش تعداد حالت های رمزگذاری شده در یک تگ RFID فاقد چیپ ارائه شده است. در این روش پیشنهادی، با استفاده از تعریف پارامتر θ جهت بررسی مقادیر مختلف فاز در فرکانس تشدید، سه حالت مختلف برای بیان کدهای 0، 1 و 2 ایجاد شده است. در حالی که ساختارهای معمولی، تنها توان ایجاد کدهای 1 و 0 با بررسی وجود یا عدم وجود تشدید فرکانسی را دارند. بر اساس این روش یک تگ با دو رزوناتور U شکل ارائه شده و نتایج شبیه سازی 9=2^3 حالت مختلف آن بدست می آید.