04 مرداد 1403
سهراب مجيدي فر

سهراب مجیدی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق (الکترونیک)
تلفن: 1105
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی سنسور میکرواستریپ با قابلیت اندازه گیری ثابت دی الکتریک
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کلمات کلیدی: سنسور، ثابت دی الکتریک، رزوناتور میکرواستریپ، زیرلایه
پژوهشگران سهراب مجیدی فر (نفر اول)

چکیده

در این مقاله یک سنسور میکرواستریپ برای اندازه گیری ثابت دی الکتریک، طراحی و شبیه سازی شده است. رزوناتور میکرواستریپ بکارگرفته شده در این سنسور داری فرکانس تشدید 5.1 GHz است. در حالت عادی لایه بالایی هر قطعه میکرواستریپ را هوا در نظر می گیرند و با توجه به اینکه ثابت دی الکتریک هوا عدد 1 است و ثابت دی الکتریک زیر لایه عددی بزرگتر از 1 است، در نتیجه ثابت دی الکتریک موثر زیرلایه برایندی از این دو ثابت دی الکتریک خواهد بود. حال اگر ثابت دی الکتریک لایه بالای یک رزوناتور میکرواستریپ تغییر کند، ثابت دی الکتریک موثر آن نیز تغییر خواهد کرد و در نتیجه فرکانس تشدید آن متفاوت از قبل خواهد بود. این مطالب اساس طراحی یک سنسور میکرواستریپ قرار گرفته است که تغییرات ثابت دی الکتریک لایه بالایی خود را به صورت تغییر در فرکانس تشدید نشان می دهد