04 مرداد 1403
سهراب مجيدي فر

سهراب مجیدی فر

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق (الکترونیک)
تلفن: 1105
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات درس

عنوان سیستم های دیجیتال 1
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات

فایل‌ها

طرح درس سيستم هاي ديجيتال 1
(239/48 کیلوبایت)
فايل 1
(60/94 کیلوبایت)
فايل 2
(60/93 کیلوبایت)
فايل 3
(60/9 کیلوبایت)
فايل 4
(60/91 کیلوبایت)