05 تیر 1403

سهراب فتحی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده انرژی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: +988338305002 (1162)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
نمونه گیری، آنالیز و تجزیه و تحلیل کروماتوگرام های بدست آمده از نمونه های مختلف گاز طبیعی خطوط انتقال گاز استان کرمانشاه
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نمونه گیری گاز، آنالیز گاز، کروماتوگرام گاز طبیعی، خطوط لوله گاز استان کرمانشاه
پژوهشگران سهراب فتحی (مجری)

چکیده

در این پروژه ابتدا شبکه انتقال گاز طبیعی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته و تامین کننده های اصلی گاز و مصرف کننده های اصلی آن شناسایی و تعیین گردید. سهم هر یک از تامین کننده های گاز طبیعی مانند پالایشگاه های گاز و نیز مصرف کننده های گاز مانند شهرهای بزرگ، صنایع شیمیایی، غذایی، سیمان، پتروشیمی و غیره تعیین گردید. پس از آن باتوجه به تامین کننده ها و مصرف کننده های مختلف 10 نقطه مختلف از خطوط گاز استان کرمانشاه تعیین گردید تا آنالیز گاز آنها انجام گیرد. این مکان ها عمداً در نزدیکی شهرهای بزرگ و صنایع بزرگ انتخاب گردید. از لحاظ جغرافیایی تمامی نقاط استان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب پوشش داده شد تا برآورد صحیحی از کیفیت گاز در خطوط لوله گاز استان بدست آید. در مرحله بعد نمونه گیری از گاز طبیعی در خطوط فشار بالا و در ایشتگاه های تقلیق فشار که امکان نمونه گیری وجود دارد، انجام گرفت و در آزمایشگاه ترکیب گاز هر نقطه تعیین گردید. پس از آن توسط نرم افزار تجزیه و تحلیل های لازم بر روی کروماتوگرام های بدست آمده صورت گرفت و موارد خواسته شده شرکت گاز استان کرمانشاه استخراج گردید. در انتها نیز Data Sheetهای مربوط به نقاط مختلف استخراج و در قالب گزارش نهایی در اختیار کارفرما قرار گرفت.