05 خرداد 1403

صبحی بنی اردلانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی (ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق-گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی فرآیند های گسسته پیشامد به کمک یک جبر دوتایی جدید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران صبحی بنی اردلانی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله روشی جدید جهت شبیه سازی فرآیند های گسسته پیشامد زمانی به کمک گراف های فاصله ی زمانی ارایه می شود. - به کمک این روش می توان همه ی زمان های محتمل برای رخداد پیشامد ها در هر سیستم گسسته پیشامد زمانی را تا افق زمانی دلخواه مشخص کرد. برای این کار در ابتدا سیستم مورد بحث به صورت یک گراف فاصله ی زمانی مدل می شود و سپس با کمک جبر دوتایی اجتماع حاصل – جمع Union-Plus Algebra ، که در مقاله معرفی می شود؛ عمل شبیه سازی و پیش بینی زمان های رخداد پیشامد ها انجام می شود. در نهایت با ارایه ی یک مثال، روش پیشنهادی تشریح می گردد.