04 مرداد 1403

صبحی بنی اردلانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی (ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق-گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی و پیاده سازی یک سیستم کنترل چراغ راهنمایی ترافیک هوشمند
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سیستم کنترل ترافیک هوشمند، خودرو اضطراری، چراغ راهنمایی ، شبکه پتری زمانی
پژوهشگران سیروس همتی ()، سعید سلیمانی (دانشجو)، صبحی بنی اردلانی (استاد راهنمای اول)

چکیده

افزایش روزافزون تعداد خودروها و حجم ترافیک در شهرها و نیاز به حمل و نقل ایمن وسریع درون شهرها، چالش های جدیدی در مدیریت و نظارت برسیستم های ترافیک شهری ایجاد کرده است که باعث توجه روز افزون به طراحی و پیاده سازی سامانه های هوشمند کنترل ترافیک شده است [1-3]. یکی از مسایل مهم در این سامانه ها، ایجاد شرایط مناسب برای تردد خودروهای اضطراری ( EV) است. خودرو های اضطراری مانند آمبولانسها و خودروهای آتش نشانی باید در کوتاهترین زمان ممکن به مقصد برسند. یکی از موثرترین ابزارهای کنترل ترافیک، چراغهای راهنمایی هستند که با نظارت و مدیریت هوشمند این چراغها می توان مسیر خودروهای اضطراری را به گونه ای مدیریت کرد که این خودروها با کمترین توقف به مقصد برسند. برای این منظور از یک سو باید موقعیت وجهت و سرعت و مبدا و مقصد این خودروها به کمک سنسورها یا سامانه های اطلاعاتی، به درستی و به موقع تشخیص داده شوند و از سوی دیگر باید برنامه زمانبندی چراغهای راهنمایی را به صورت اضطراری تغییر داد تا مسیر برای عبور خودرو باز شده و پس از عبور خودرو، دوباره زمانبندی معمول رعایت گردد. در این فرآیند، باید تمامی اتفاقات و حالات ممکنه به صورت کامل پیش بینی شوند تا از بروز هر گونه تصادف و افزایش ازدحام غیر ضروری جلوگیری شود[4-6]. در این پایان نامه، روشی برای مدیریت ترافیک و کنترل چراغ های راهنمایی شهری پیشنهاد می شود که ضمن کاهش زمان توفق خودرو های اضطراری، امنیت تردد و کاهش ازدحام نیز تضمین می شود. برای این منظور، سیستم کلی که شامل چراغ راهنمایی و ترافیک مسیر و سنسورهای تشخیص دهنده خودروهای هوشمند است، به صورت یک سیستم دینامیکی گسسته پیشامد ( DES) توصیف می شود و از پتری نت های زمانی برای مدلسازی سیستم و شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی، استفاده می شود. پتری نت ابزار قدرتمند و شهودی برای مدلسازی و تحلیل سیستم های گسسته پیشامد است که به کمک آن، قابلیت های الگوریتم ارائه شده از قبیل بررسی وجود قفل شدن ترافیک یا امکان بروز تصادف بررسی می شود. پس از اطمینان از کامل بودن الگوریتم پیشنهادی، در نهایت مدل ارائه شده در قالب شبکه پتری به صورت یک برنامه کنترل ترتیبی (SFC) در می آید که توسط PLC های S7-300 و سنسورهای مجاورتی در آزمایشگاه کنترل صنعتی، قابل پیاده سازی خواهد بود. این سیستم هم اطلاعات سنسورهای مرتبط با خودروها