04 مرداد 1403

صبحی بنی اردلانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه- بزرگراه امام خمینی (ره) - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده مهندسی برق-گروه مهندسی برق
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی برق
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی برق

مشخصات پژوهش

عنوان
معرفی یک روش تشخیص عیب مقاوم برای سیستمهای هایبرید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تشخیص عیب، سیستم هایبرید، پیشامدهای گسسته زمانی، گراف فاصله ای، معیار سازگاری، روش مقاوم
پژوهشگران صبحی بنی اردلانی (نفر اول)

چکیده

موضوع تشخیص عیب در سیستم های هایبرید که دربرگیرنده ی حالت های گسسته و پیوسته هستند، مسئله ای کاربردی و در عین حال پیچیده است که با گسترش روزافزون این سیستم ها در سال های اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مقاله به حل مسئله تشخیص عیب برای یک سیستم هایبرید با استفاده از پیشامدهای گسسته زمانی می پردازد. در این مقاله، از یک اتوماتن زمانی خاص به نام گراف فاصله ای استفاده می شود. برای ایجاد این مدل تمامی پیشامدهای گسسته ی سیستم تحت بررسی، و بازه زمانی رخداد آنها مشخص می شود. این مدل امکان پیش بینی رفتار زمانی سیستم، در حالتهای بدون عیب یا معیوب را فراهم می کند. جهت حل مسئله ی تشخیص عیب نیز رویکرد اساسی در مقاله، معرفی و استفاده از معیارهای سازگاری مناسب برای هر مدل است. به کمک این معیارها، با مشاهده ی ورودی ها و خروجی های سیستم، میزان سازگاری هر عیب با مشاهدات انجام شده تعیین می شود. این کار باعث افزایش کارآیی سیستم تشخیص عیب پیشنهادی، در شرایط حضور نویز، اغتشاش، وجود نامعینی در پارامترها، ظهور عیب های خارج از مجموعه عیب های تعریف شده و عیب های متغیر با زمان می گردد که این موارد در قالب شبیه سازی های انجام شده بر روی سیستم 2-تانک که یک فرآیند هایبرید معروف است بررسی شده و مقاوم بودن روش تشخیص عیب پیشنهادی نسبت به تغییر پارامترهای مدل نشان داده می شود.