04 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی و معرفی جاذب های زئولیتی جهت حذف دی اکسید کربن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ایزوترم، جاذب، جذب سطحی، زئولیت، دی اکسید کربن
پژوهشگران سحر علیمرادی (نفر اول)، پیوند واله شیدا (نفر دوم)

چکیده

گرم شدن کره زمین که ناشی از اثر گلخانه ای است، باعث شده تا میانگین دمای جهان در 100 سال گذشته ٪ 74 افزایش داشته و انتظار می رود تا پایان قرن بیست و یکم٪ 4/6 افزایش یابد. در این میان، CO2 یکی از بزرگترین گازهای گلخانه ای و علت اصلی گرمایش جهانی به شمار می رود. نظر به اینکه از مهمترین مشکلات زیست محیطی امروزه جامعه، جداسازی و ذخیره سازی دی اکسید کربن است، از زئولیت به عنوان یک ماده معدنی می تواند در صنایع به عنوان یک جاذب سطحی به کار رود. از مزیت های زئولیت ها، قابلیت احیای آنها است که از نظر اقتصادی به صرفه است. ظرفیت زئولیت ها به منظور جذبCO2 به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایرگازها است. علاوه بر این، زئولیت ها در مقایسه با سایر گازها از تعادل بالاتری برخوردار هستند و گرمای جذب CO2 بر روی زئولیت ها بیشتر از جاذب های دیگر است. به علت بازده بالای زئولیت ها، توان مصرفی آنها جهت جذب و جداسازی گازها بسیار کم است. در این مطالعه، 4 دسته از زئولیت ها شامل β-zeolite ، Imidazolate ، Ceca 13Xو DD3R به عنوان جاذب دی اکسید کربن معرفی شدند. ضمن بررسی سیستم آزمایشگاهی مورد استفاده ظرفیت جذب آن ها، ساختار و ویژگی حفرات، ایزوترم های جذب در دماها و در محدوده های فشاری مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد.