04 خرداد 1403
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده مهندسی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی فرایند جداسازی دی اکسیدکربن با استفاده از مخلوط آبی تری اتانول آمین و ال-آرژنین در میکروراکتور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جذب- تری اتانول آمین- دی اکسیدکربن-ال-آرژنین- میکروراکتور
پژوهشگران فاطمه ملکی ()، فریبا ولدیان (دانشجو)، پیوند واله شیدا (استاد راهنمای اول)

چکیده

مسئله گرمایش جهانی در سطح هشداردهنده خود در سراسر جهان قرار دارد. در سال های اخیر، بحران زیست محیطی به دلیلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای نظیر دی اکسیدکربن، گوگرد، اکسیدهای ازت و مشتقات آن ها در جو بشدت افزایش یافته است. در این میان، CO2 به عنوان یکی از شدیدترین منابع تخریب محیط زیست شناخته شده است و از جمله مسائلی بشمار می رود که در دهه های اخیر توجه جهان را به خود جلب کرده است. CO2، نسبت به سایر گازهای گلخانه ای، بیشترین سهم را در تغییر آب و هوا داشته است. منابع متعددی همچون کشاورزی، فرآوری، فعالیت های صنعتی، تولید برق ، معدن و غیره از جمله فعالیت های ست که CO2 مستقیماً به جو اضافه می شود. از منابع CO2 حاصل ازسوخت های فسیلی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند. با توجه به بودجه جهانی کربن، 87٪ CO2 ناشی از سوزاندن سوخت های فسیلی است. با توجه به آسیب ناشی از CO2، تسخیر چنین گازهای گلخانه ای قبل از خروج آن و ورود به اتمسفربه عنوان گاز گرفته شده به یک چالش جهانی مبدل شده است. علاوه بر این، به دلیل هزینه های بالا که معمولاً مربوط به عملیات جداسازی و تصفیه در حال انجام است جستجوی روش های کم هزینه، شناخته نشده و متغیر، تحقیقات علمی زیادی در سراسر جهان ایجاد کرده است. جذب، استفاده و ذخیره سازی CO2 از روش های جذاب و کاربردی برای کاهش میزان CO2 ساطع شده در جو بشمار می رود. هر سه روش از نظر کنترل انتشار CO2 مهم هستند. در فرآیندهای استفاده شده محققان سعی کردند CO2 را به اجزای با ارزش تری مانند متان تبدیل کنند و در فرآیندهای ذخیره سازی با روش های مختلف ، CO2 گرفته شده ذخیره می شود1. در حال حاضر ، سه فناوری ضبط وجود دارد که گاز CO2 را از گاز دودکش به دام می اندازد عبارتنداز: جذب پیش احتراق ، پس احتراق و احتراق به همراه اکسیژن خالص . یافتن راهی کارآمد برای جذب CO2 از گازهای دودکش به منظور به حداقل رساندن انتشار آن در جو و همچنین تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده امری حیاتی و بسیار حایز اهمیت می باشد. در میان روشهای مختلف ضبط برای حذف گاز CO2، جذب حلال توسط آلکانول امین های آبی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیردروش-های مختلف جداسازی مبنی بر فناوری های جذب ذکر شده عبارتند از: جذب محلول ها، جذب سطحی مواد، سیکل شیمیایی غشاء جداسازی براساس هیدرا