23 تیر 1399
پيوند واله شيدا

پیوند واله شیدا

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، دانشگاه صنعتی کرمانشاه-دانشکده انرژی-گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305004 (1166)
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, sasan sahraee (2020) A multiobjective experimental based optimization to the CO2 capture process using hybrid solvents of MEA-MeOH and MEA-water ENERGY: 190; 116430-...
2
mahsa akbari, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2019) CO2 equilibrium solubility in and physical properties for Monoethanolamine Glycinate at low pressures PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 132; 116-125
3
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Aryan Afshari (2019) A detailed screening on the mass transfer modeling of the CO2absorption utilizing silica nanofluid in a wetted wall column PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 127; 125-132
4
5
sasan sahraee, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2019) An optimization framework to investigate the CO2 capture performance by MEA: Experimental and statistical studies using Box-Behnken design PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 122; 161-168
6
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Farkhondeh Ghaderzadeh (2019) Integration of commercial CO2 capture plant with primary reformer stack of ammonia plant JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY: 135; 1899–1909
7
elham mir, Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Towards a CFD-based analysis of a full-scale sludge tank to enhance dewatering capacity of the downstream filter press PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION: 120; 166-177
8
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi, Neda Azimi (2018) Structural improvement of a control valve to prevent corrosion in acid gas treating plant pipeline: an experimental and computational analysis INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING: 165; 114–125
9
Masoud Rahimi, Peyvand Valeh-e-Sheyda, Reza Azrghami, Hamed Rashidi (2018) On the Mixing Characteristics of a Poorly Water Soluble Drug through Microfluidic-Assisted Nanoprecipitation: Experimental and Numerical Study CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 96; 1098-1108
10
11
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2016) inhibition of corrosion in amine air cooled heat exchanger:experimental and numerical study APPLIED THERMAL ENGINEERING: 98;
12
Hamed Rashidi, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2016) An insight on amine air-cooled heat exchanger tubes’ corrosion in the bulk CO2 removal plant International Journal of Greenhouse Gas Control: 47;
13
Peyvand Valeh-e-Sheyda (2015) An insight on advantage of hybrid sun–wind-tracking over sun-tracking PV system ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT: 105;
14
Peyvand Valeh-e-Sheyda (2015) An insight on reducing the particle size of poorly-water soluble curcumin via LASP in microchannels CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING: 91;
15
مقاله ارائه‌شده
1
پیوند واله شیدا، مجید یار محمد (1398) مدل سازی واکنش موازی-رقابتی Villermaux-Dushman در میکروراکتور های منتخب با استفاده از نرم افزار کامسول کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ایران¡ تهران
2
پیوند واله شیدا، مجید یار محمد (1398) شبیه سازی تغییرات غلظت بر روی کیفیت، اتلاف انرژی و زمان اختلاط در میکروکانالT شکل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ایران¡ تهران
3
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2018) Experimental measurement of carbon dioxide solubility into a novel amino acid-functionalized protic Ionic Liquid The 4th National Conference Materials Engineering, Chemical Engineering, and Industrial Safety, Iran, Esfarayen
4
فاطمه مرادیان، پیوند واله شیدا (1397) بکارگیری و ارزیابی عملکرد جاذب های کربنی در جذب دی اکسید کربن پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
5
سحر علیمرادی، پیوند واله شیدا (1397) شناسایی و معرفی جاذب های زئولیتی جهت حذف دی اکسید کربن پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فن اوری های بومی ایران، ایران¡ تهران
6
Peyvand Valeh-e-Sheyda, Hamed Rashidi (2018) Construction of an accurate experimental CO2 capture set-up using a pressure-decay method 5th International Conference on Applied Research in Chemistry and Chemical Engineering focusing on local technologies, Iran, Tehran
7
Hamed Rashidi, sasan sahraee, Peyvand Valeh-e-Sheyda (2018) Experimental Investigation of Monoethanolamin CO2 Capture Performance in Packed Absorber and Desorber The 10th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2018), Iran, Isfahan
8
علی حجت نیا، پیوند واله شیدا (1396) مایعات یونی: معرفی خواص، کاربرد و سنتز آنها پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
9
10
11
12
13
14
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1396) شبیه سازی پایای چرخه مونو دی اتانول آمین واحد شیرین سازی گاز طبیعی توسط نرم افزار Aspen Plu کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
15
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1395) مطالعه CFD توزیع جریان گاز طبیعی در راکتور جداسازی سولفید هیدروژن کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
16
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1395) بررسی فنی و اقتصادی رفتار پمپ شارژ آمین پتروشیمی کرمانشاه بمنظور بهبود بهره وری انرژی کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
17
18
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1394) تحلیل عملکرد برج دفع پساب آلوده به آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه از نقطه نظر کاهش مصرف انرژی و پساب کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
19
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1394) بررسی هیدرودینامیکی رفتار محلول آمین بر خوردگی لوله های مبدل هوا خنک پتروشیمی کرمانشاه کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در صنایع شیمیایی و نفت
20
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1398) انجام فعالیت های مهندسی فرایند تبدیل گاز طبیعی به متانول و پلی الفین ها شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
2
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1398) انجام فعالیت های پژوهشی و مهندسی واحد سرویس های جانبی فرایند تولید پلی الفین ها شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
3
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1397) جلوگیری از خوردگی در خط لوله واحد تصفیه گاز اسیدی از طریق بهبود ساختار شیر پروانه ای دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1396) طراحی و ساخت دستگاه آموزشی برج دیواره مرطوب مینیاتوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه
5
6
پیوند واله شیدا، حامد رشیدی (1396) شبیه سازی فرایند واحد تبدیل متانول به اولفین شرکت UOP (فاز اول و دوم) شرکت پتروشیمی ماهان شیمی زاگرس
7
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1394) ساخت دستگاه تبخیرکننده مکانیکی پاششی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
8
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا (1394) ساخت مدل آزمایشگاهی مخزن لجن پتروشیمی کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
1
حامد رشیدی، پیوند واله شیدا، رهام سهرابی، آرین افشاری، سجاد ممیوند (1397) برج دیواره مرطوب مینیاتوری
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

به مناسبت سخنراني استاد مدعو: دكتر قصيده پورهاشم- 8 دي 1397 بازديد از پالايشگاه گاز ايلام-28 فرودين 98 برگزاري كارگاه آموزشي مقاله نويسي در دانشگاه صنعتي كرمانشاه-18 اسفند 97