28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حذف ترکیبات آلی با استفاده از پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل، سنتز، حذف آلاینده
پژوهشگران میثم صفری (همکار)، بابک عاقل (ناظر)، محسن صمیمی (مجری)

چکیده

مسألۀ اصلی این است که آیا ترکیباتی نظیر پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل در آب پایداری دارند؟ آیا چنین ذراتی توانایی حذف مستقیم گونه هایی از آب را دارا هستند؟. روش های مختلفی برای سنتز این نانوذرات ارائه شده است. پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل ترکیباتی بلوری ولی با دانسیته کم می باشند که دارای دو واحد یون فلزی یا کلاستر، به عنوان گره و لیگاندهای آلی به عنوان اتصال دهنده می باشند. این مواد را می توان بطور معمول بین دمای محیط تا°C 220، فشارهای بین atm 20-0 و pH هایی بین 10-1 سنتز نمود. تحقیقات بر روی پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل در طول 15 سال گذشته از زمانی که Yaghiو همکاران اولین پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل را گزارش کردند پیشرفت زیادی کرده است. مطالعه بر روی MOF ها برای کاربردی کردنِ آنها نیازمند انتخاب دقیق اتصال دهنده های آلی با گروه های عاملی مناسب و یون های فلزی با جهت گیری و عاملیت ویژه می باشد. پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل یکی از جاذب های جامد هستند و به تازگی به عنوان دستۀ جدید از ترکیبات برای جذب و استخراج به حساب می آیند. دلیل این توانایی بالقوه، مساحت سطح بسیار بالای آن ها، اندازه و شکل حفره قابل تنظیم، عاملیت شیمیایی سطح حفره قابل تغییر و ساختارهای انعطاف پذیر آن هاست. تغییر عاملیت شیمیایی سطوح حفرهای پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل می تواند به افزایش جذب و جداسازی انتخاب پذیرِ آن کمک کند. اخیراً، توجه به کاربرد پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل به عنوان فازهای استخراجی به وجود آمده است. در تحقیق حاضر، یک روش ساده و راحت برای حذف انتخاب ترکیبات آلاینده زیست محیطی از نمونه های پساب با استفاده از تکنیک Solid Phase Extraction -UV بررسی خواهد شد. پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل تهیه و کاربرد آن ها برای حذف با هم مقایسه خواهد شد. فاکتورهای مؤثر بر کارایی حذف بررسی و بهینه خواهد شد. روش ارائه شده جهت تعیین ترکیبات آلاینده ی زیست محیطی در نمونه های پساب به کار برده خواهد شد. در این پژوهش حذف آلایندههای زیستمحیطی به عنوان ترکیبات آلی در دستور کار خواهد بود. در مطالعۀ حاضر نمونه های حقیقی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد همچنین روش سنتز نیز بدیع می باشد.