28 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر تأثیر میدان های الکتریکی بر تصفیه پساب
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب، میدان های الکتریکی، حذف آلاینده ها
پژوهشگران محسن صمیمی (نفر اول)، علیرضا محبی (نفر دوم)

چکیده

میدان الکتریکی (پالسی – یکنواخت) و مغناطیسی در فرایند تصفیه آب و پساب و فرایندهایی همچون فرآوری مواد غذایی، تولید سوخت از لحاظ سطح ایمنی، سطح بهداشت و کاربرد در زمینه های مختلفِ پزشکی، کشاورزی، صنعتی و صنایع غذایی دارای مزایایی بیشتری نسبت به روش های مرسوم هستند. آب کم وبیش دارای ترکیبات بیولوژیکی و شیمیایی بیش ازحد و همچنین پاتوژن ها می باشد که باید از بین برده شوند، ازاین رو روش های فیزیکی (ته نشینی، شناوری)، انعقاد به وسیله افزودنی های شیمیایی مثل آهن و آلومینیوم، جذب و فیلتراسیون در میان فرایندهای اساسی هر دستگاه تصفیه آب وجود دارند. اگرچه خنثی سازی بارهای منفی باعث افزایش بهره وری تصفیه در فرایند انعقاد/لخته و فرایندهای فیلتراسیون می شود. بااین حال، استفاده از افزودنی های شیمیایی به میزان قابل توجهی سبب افزایش مقدار لجن، مصرف انرژی بالا و استفاده از نیروی متخصص بیشتر می شود. جهت نیل به روش های کارآمدتر و به صرفه تر برای به حداقل رساندن افزودنی های شیمیایی و ساده سازیِ فرایند می توان از نیرومحرکه اضافی مانند صوتی، مغناطیسی، حرارتی و میدان الکتریکی بهره می برند. در مطالعۀ حاضر، ماهیت میدان های الکتریکی و برخی کاربردهای آن در تصفیه پساب مورد بررسی قرار گرفته است.