23 تیر 1399

محسن صمیمی

مرتبه علمی:
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده انرژی

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
مهدی صفری، محسن شهریاری مقدم، محسن صمیمی، زهرا عزیزی (1398) بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست توده باکتری های جداسازی شده از معدن راونج مجله تحقیقات آب و خاک ایران: 50; 149-160
2
Mohsen Samimi, Shamil Validov (2018) Characteristics of pDNA-loaded chitosan/alginate-dextran sulfate nanoparticles with high transfection efficiency Romanian Biotechnological Letters: 23; 13996-14006
3
Mohsen Samimi, Mohsen Shahriari Moghadam (2018) Optimal conditions for the biological removal of ammonia from wastewater of a petrochemical plant using the response surface methodology Global Journal of Environmental Science and Management: 4; 315-324
مقاله ارائه‌شده
1
محسن صمیمی (1396) تاثیر قوس الکتریکی بر خواص آب و جوانهزنی بذرها کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
2
محسن صمیمی، محسن صمیمی (1396) ساختار کامپوزیتهای پلیمری و بهبود مقاومت مواد در برابر نیروها کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
3
محسن صمیمی (1396) کشت گیاه عدسک آبی (duckweed) بررسی شرایط بهینه رشد ، برای تصفیه آب و پساب کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
4
محسن صمیمی (1395) تأثیر شار عبوری از نانوغشاءهای پلیمری بر فرایند تصفیه منابع آبی کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
شامیل والیدف، محسن صمیمی (1397) تهیۀ نانوذرات بیوپلیمری حاوی pDNA با بازده انتقال بالا دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
مجید محدثی، محسن صمیمی (1396) طراحی و ساخت نمونه آزمایشی و قابل حمل سیستم تصفیه آب خاکستری جهت استفاده مجدد دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!