07 خرداد 1403
محسن صميمي

محسن صمیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی (بیوتکنولوژی)
تلفن: 08338305001
دانشکده: دانشکده مهندسی

علایق پژوهشی

  • ژن درمانی، زیست پالایی، نمک زدایی خورشیدی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Marzieh Cheraghipoor, Mozhgan Zakeri, Hamid Moghadam, Mohsen Samimi (2024) A Feasibility Study for the Preparation of Green Copper-Colored Mica Pearlescent Pigments Advanced Journal of Chemistry, Section A: 7; 338-346
2
3
4
5
Mohsen Samimi, Hamid Moghadam (2024) Investigation of structural parameters for inclined weir-type solar stills RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS: 190; 113969-...
6
Mohsen Samimi (2024) Efficient biosorption of cadmium by Eucalyptus globulus fruit biomass using process parameters optimization Global Journal of Environmental Science and Management: 10; 27-38
7
Majid Mohadesi, Ashkan Gouran, farzane darabi, Mohsen Samimi (2024) Sunflower seed pulp ash as an efficient and eco-friendly adsorbent for Congo red uptake: characteristics, kinetics, and optimization Water Practice & Technology: 19; 228 - 240
8
9
Mohsen Samimi, Edris Mohammadzadeh, Abdollah Mohammadzadeh (2023) Rate enhancement of plant growth using Ormus solution: optimization of operating factors by response surface methodology INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYTOREMEDIATION: 25; 1636-1642
10
11
Mohsen Samimi, Majid Mohadesi (2023) Size estimation of biopolymeric beads produced by electrospray method using artificial neural network PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY: 41; 371-377
12
13
hosna ehzari, masoud amiri, meysam safari, Mohsen Samimi (2022) Zn-based metal-organic frameworks and p-aminobenzoic acid for electrochemical sensing of copper ions in milk and milk powder samples INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY: 102; 4364-4377
14
15
16
hosna ehzari, meysam safari, Mohsen Samimi, Mojtaba Shamsipour, Mohammad Bagher Gholivand (2022) A highly sensitive electrochemical biosensor for chlorpyrifos pesticide detection using the adsorbent nanomatrix contain the human serum albumin and the Pd:CdTe quantum dots MICROCHEMICAL JOURNAL: 179; 107424-...
17
18
19
20
غلامرضا بختیاری، ابراهیم علیزاده، محسن شهریاری مقدم، محسن صمیمی (1399) تعیین شرایط بهینه پیش کشتار کپور معمولی با استفاده از شاخص TBA و روش سطح پاسخ (RSM) مجله علمی شیلات ایران: 29; 155 - 166
21
hosna ehzari, Mohsen Samimi, meysam safari, Mohammad Bagher Gholivand (2020) Label-free electrochemical immunosensor for sensitive HER2 biomarker detection using the core-shell magnetic metal-organic frameworks JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY: 877; 114722
22
Mohsen Samimi, Mohsen Shahriari Moghadam (2020) Phenol biodegradation by bacterial strain O-CH1 isolated from sea shore Global Journal of Environmental Science and Management: 6; 109 - 118
23
Mohsen Samimi, Ali Hojat Nia (2019) Lactic-based Novel Amine Ionic Liquid: Synthesis and Characterization of [DEA][Lac] journal of chemical and petroleum engineering: 53; 169 - 176
24
Neda Azimi, Pedram عظیمی, Mohsen Samimi, Tahereh Mansouri Jalilian (2019) Ultrasonic-assisted adsorption of Ni (II) ions from aqueous solution onto Fe3O4 nanoparticles Advances in Nanochemistry: 1; 66 - 72
25
مهدی صفری، محسن شهریاری مقدم، محسن صمیمی، زهرا عزیزی (1398) بررسی شرایط بهینه حذف Zn+2 با استفاده از زیست توده باکتری های جداسازی شده از معدن راونج مجله تحقیقات آب و خاک ایران: 50; 149-160
26
Mohsen Samimi, Shamil Validov (2018) Characteristics of pDNA-loaded chitosan/alginate-dextran sulfate nanoparticles with high transfection efficiency Romanian Biotechnological Letters: 23; 13996-14006
27
Mohsen Samimi, Mohsen Shahriari Moghadam (2018) Optimal conditions for the biological removal of ammonia from wastewater of a petrochemical plant using the response surface methodology Global Journal of Environmental Science and Management: 4; 315-324
مقاله ارائه‌شده
1
حمید مقدم، محسن صمیمی (1402) بررسی تاثیر خصوصیات لوله هدایت بر عملکرد حرارتی هواگرمکن خورشیدی کلکتور لوله خلاء نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، ایران¡ مازندران
2
محسن صمیمی، مسلم ابروفراخ، حمید مقدم (1402) مطالعه عددی تاثیر استفاده از فوم فلزی بر عملکرد تقطیر غشایی تماس مستقیم نهمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، ایران¡ مازندران
3
محسن صمیمی، حمید مقدم (1402) بررسی کارایی چارچوب آلی فلزی سنتز شده بر پایۀ روی در جذب کارآمد آزوروبین از پساب اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، ایران¡ زاهدان
4
حمید مقدم، محسن صمیمی (1402) تاثیر شرایط عملیاتی الکترواسپری در فرایند تولید جاذب کلسیم آلژینات بر حذف متیلن بلو از محیط های آبی اولین همایش ملی جاذب ها و کاتالیست های صنعتی، ایران¡ زاهدان
5
محسن صمیمی، رضا ضیائی (1401) زیست توده استخراج شده از گونه های مختلف کهور به عنوان بیوجاذب کارآمد برای حذف فلزات سنگین از محلول های آبی: مروری کوتاه چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، ایران¡ قم
6
7
محسن صمیمی، علی حجت نیا، عباس جلیلیان (1396) تحلیل الکتروکاردیوگرام بر مبنای اطلاعات بیولوژیکی پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
8
محسن صمیمی، سعید غلامی (1396) تصفیۀ بیولوژیکی جهت حذف آمونیاک از پساب شرکت پتروشیمی کرمانشاه پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
9
محسن صمیمی، علیرضا محبی (1396) مروری بر تأثیر میدان های الکتریکی بر تصفیه پساب پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوریهای اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، ایران¡ تهران
10
محسن صمیمی، سید امین پارسا مقدم (1396) تاثیر قوس الکتریکی بر خواص آب و جوانهزنی بذرها کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
11
محسن صمیمی، حامد فرهادی نیا، محسن صمیمی (1396) ساختار کامپوزیتهای پلیمری و بهبود مقاومت مواد در برابر نیروها کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
12
محسن صمیمی، عقیل الوند منش، سید امین پارسا مقدم (1396) کشت گیاه عدسک آبی (duckweed) بررسی شرایط بهینه رشد ، برای تصفیه آب و پساب کنفرانس بین المللی فناوری و انرژی سبز
13
محسن صمیمی (1395) تأثیر شار عبوری از نانوغشاءهای پلیمری بر فرایند تصفیه منابع آبی کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
محسن شهریاری مقدم، مجید محدثی، محسن صمیمی (1402) زیست توده ساقه .Lantana camara L به عنوان یک بیوجاذب ارزان و کارآمد برای حذف مالاشیت گرین از محلول های آبی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
2
میثم صفری، بابک عاقل، محسن صمیمی (1401) بررسی حذف ترکیبات آلی با استفاده از پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل دانشگاه صنعتی کرمانشاه
3
اشکان گوران، کیارش سیفی، محسن صمیمی، مجید محدثی (1400) طراحی و ساخت پایلوت جهت کاهش غلظت رنگ، COD و TOC از پساب رنگی با استفاده از روش فوتوفنتون خورشیدی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
4
5
6
7
شامیل والیدف، محسن صمیمی (1397) تهیۀ نانوذرات بیوپلیمری حاوی pDNA با بازده انتقال بالا دانشگاه صنعتی کرمانشاه
8
مجید محدثی، محسن صمیمی (1396) طراحی و ساخت نمونه آزمایشی و قابل حمل سیستم تصفیه آب خاکستری جهت استفاده مجدد دانشگاه صنعتی کرمانشاه
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
فعالیت‌های فناورانه
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • هیات تحریریه مجله بین المللی سرمایه انسانی در مدیریت شهری (1402 - ادامه دارد)
  • دبیر فنی مجله جهانی علوم و مدیریت محیط زیست (1401 - ادامه دارد)
  • هیات تحریریه مجله جهانی علوم و مدیریت محیط زیست (1401 - ادامه دارد)
بیشتر