05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف رنگ از پساب نساجی با استفاده از روش فوتوفنتون خورشیدی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
پساب، صنعت نساجی، حذف رنگ، اکسیداسیون پیشرفته، فوتوفنتون، COD
پژوهشگران ندا شریفی (دانشجو)، مجید محدثی (استاد راهنمای اول)

چکیده

تولید پساب های صنعتی با ترکیبات متنوع شناخته و ناشناخته یکی از چالش های بزرگ زیست محیطی جوامع بشری است که سلامت جامعه را تهدید می کند. در سال های اخیر، با توجه به نیاز روزافزون به آب، تصفیه و کاربری مجدد پساب ها به یکی از اولویت های بشر تبدیل شده است. صنعت نساجی یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان آب در میان صنایع است، با توجه به این حجم مصرف قطعاً از تولیدکنندگان اصلی پساب های صنعتی است. حذف رنگ از پساب صنایع نساجی به روش های مختلفی انجام می شود که ازجمله آن ها می توان روش های فیزیکی، شیمیایی زیستی و یا ترکیبی از آن ها را نام برد. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در طی سال های اخیر در تحقیقات و تصفیه پساب موردتوجه زیادی قرارگرفته است. روش فوتوفنتون کاربردهای فراوانی در جهت حذف آلاینده ها از محلول آبی دارد. پساب صنعتی موردنیاز در این تحقیق از کارخانه نساجی بروجرد تهیه شده است. آزمایش ها با نرم افزار طراحی آزمایش باکس-بنکن طراحی و انجام شده است. پارامترهای توان لامپ خورشیدی (بین 0 تا 240 وات)، زمان (بین 60 تا 240 دقیقه)، غلظت هیدروژن پر اکسید (بین 100 تا 600 میلی گرم بر لیتر) و غلظت یون آهن (بین 10 تا 60 میلی گرم بر لیتر) به عنوان متغیرهای آزمایش و درصد حذف COD به عنوان پاسخ در نظر گرفته شده است. مطابق با نتایج در مقادیر Psl=120W، t=150min، CH2O2=600mg/l و CFe2+=60mg/l میزان حذف COD بیش ترین مقدار و برابر 78.84 درصد است.