05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
میکروراکتوری برای حذف رنگ از پساب با الگوی اختلاط دورانی
نوع پژوهش فعالیت های فناورانه
کلیدواژه‌ها
میکروراکتور، اختلاط دورانی، تصفیه پساب، حذف رنگ
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، اشکان گوران (نفر دوم)

چکیده

در دهه اخیر استفاده از میکروراکتورها به یک تکنولوژی جدید و امیدوار کننده در شیمی و مهندسی شیمی تبدیل شده است. از مزایای میکروراکتورها کنترل دقیق مکان واکنش در فضای میکرو، داشتن سطح فضایی در واحد حجم بالا، طول نفوذ کمتر، افزایش اثرات اختلاط توسط چرخش سیرکوله و افزایش میزان انتقال حرارت و جرم می باشد. به منظور افزایش شدت اختلاط در میکروراکتورها میتوان از ابزارهای مختلفی استفاده نمود. از آنجایی که تا کنون در سیستم میکروراکتورها از اختلاطهای دورانی استفاده نشده است، در طرح حاضر «میکروراکتوری برای حذف رنگ از پساب با الگوی اختلاط دورانی» با هدف افزایش سرعت اختلاط ساخته شده است. قسمت های کلی دستگاه طراحی و ساخته شده عبارتست از: میکروراکتور استوانهای با 6 ورودی مختلف با موقعیت مکانی 60 درجه نسبت به یکدیگر، صفحۀ دوار متصل به شفت، موتور با دور متغیر برای به حرکت درآوردن صفحه دوار، برد کنترل موتور و دورسنج لیزری. این دستگاه به منظور تصفیه پسابهای حاوی رنگ طراحی و ساخته شده است. نتایج بدست آمده توانایی بالای سیستم میکروراکتور ساخته شده برای تصفیه پسابها را نشان می دهد.