03 تیر 1400
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1058, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مدل های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL در سیستم های تعادلی آّب/سیکلوهگزانول/حلال آلی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
مدلسازی ترمودینامیکی، خالص سازی، سیکلوهگزانول، استخراج مایع – مایع، UNIQUAC، NRTL
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، اشکان گوران (نفر دوم)

چکیده

خالص سازی سیکلوهگزانول یکی از تحقیقاتی است که امروزه در حال انجام است. به منظور خالص سازی از فرآیندهای تقطیر و استخراج مایع ـ مایع استفاده شده است. در این مطالعه خالص سازی سیکلوهگزانول (جداسازی سیکلوهگزانول از آب) بوسیلۀ استخراج با استفاده از حلال های آلی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مدل های ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL برای سیستم های سه جزئی در دماهای مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از مدلسازی ها نشان دهنده دقت بالای هر دو مدل در تخمین ترکیب درصد اجزاء در فازهای مختلف می باشد. همچنین دقت مدل NRTL نسبت به مدل UNIQUAC بالاتر است. به علاوه دقت مدل ها در پیش بینی حلال سیکلوهگزان از سیکلوهگزن بیش تر می باشد.