05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی سیستم سه جزئی هگزان+ بنزن+ سولفولان در میکروراکتور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
استخراج مایع و مایع؛ میکرولوله؛ بهینه سازی؛ جداسازی؛ سولفولان
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)، اشکان گوران (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه استخراج مایع - مایع سیستم سه جزئی n- هگزان+ بنزن+ سولفولان در یک استخراج کننده میکرو مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در یک میکرولوله با قطر 800µm به همراه یک میکرومیکسر T شکل با زمان اقامت 15s انجام شد. دما و نسبت حلال (سولفولان) به خوراک (95% هگزان + 5% بنزن) به عنوان متغیرهای عملیاتی مورد بررسی قرار گرفتند. دما در سه مقدار 313.15K، 323.15K و 333.15K و نسبت حلال به خوراک در پنج مقدار مختلف 2ml/ml، 1ml/ml، 0.5ml/ml، 0.33ml/ml و 3ml/ml بودند. نتایج حاصل از طراحی آزمایشات و تحلیل آماری نشان داد که متغیرهای عملیاتی تاثیر فراوانی روی پاسخ ها (ضریب توزیع و انتخاب پذیری) دارند. مشخص شد که پارامتر ضریب توزیع در دمای 313.15K و انتخاب پذیری در دمای 323.15K بیشترین مقدار را دارند. ضمن آنکه در مقادیر پایین نسبت حجمی حلال به خوراک (0.33ml/ml) بیشترین مقدار برای ضریب توزیع و انتخاب پذیری بدست آمده است.