25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید بیودیزل با استفاده از روغن بازیافتی خوراکی در یک پایلوت میکرو
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوخت تجدیدپذیر، بیودیزل، میکروراکتور ، روغن بازیافتی خوراکی، کاتالیست همگن
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، محمود ملکی (نفر سوم)، احمدرضا انصاری (نفر چهارم)

چکیده

افزایش چشم گیر منابع فسیلی موجب افزایش گازهای گلخانه ای گردیده است. از طرفی قوانین بسیار سخت گیرانه در خصوص تولید این نوع گازها ازجمله قانون آب وهوای پاریس و همچنین قوانینی در حوزه صنعت خودرو موجب گردیده تا تمایل به جایگزینی سوخت های پاک و تجدید پذیر با سوخت های فسیلی زیاد شود. بطوری که در برخی از کشورهای اروپایی از جمله نروژ تا بیش از 95 درصد ناوگان حمل ونقل آن از سوخت های زیستی و تجدیدپذیر استفاده می کنند. در این مطالعه واکنش ترانس استریفیکاسیون روغن با متانول در حضورکاتالیست هیدروکسید پتاسیم جهت تولید بیودیزل که یک سوخت پاک و دارای خواصی مشابه گازوئیل است، بررسی شد. جهت کاهش هزینه های تولید تا حدود 70 درصد از روغن های دور ریختی که عدد اسیدیته آن ها توسط اسیدسولفوریک کاهش یافته بود، استفاده شد. همچنین با استفاده از میکروراکتور مشاهده شد که در مقایسه با راکتورهای رایج همزن دار علاوه برافزایش نسبی درصد خلوص نهایی، میزان زمان اقامت واکنش نیز از 240 دقیقه به 1 دقیقه کاهش می یابد که موجب صرفه جویی چشمگیری در مصرف انرژی گردید. همچنین استفاده از کاتالیست همگن علاوه بر سادگی و در دسترس بودن، موجب افزایش درصد خلوص تا بیش از 98% شد.