05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرآیند اکسیداسیون پیشرفته برای حذف اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب پالایشگاهی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تصفیه پساب صنعتی، فرآیند فنتون، فرآیند فوتوفنتون، حذف COD، طراحی آزمایشات
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، محمدحامد رزمه گیر (نفر سوم)، اشکان گوران (نفر چهارم)

چکیده

در این مطالعه، درصد اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) پساب پالایشگاه نفت کرمانشاه با استفاده از فرآیند اکسیژن خواهی شیمیایی بررسی شد. اثر متغیرهای عملیاتی مانند شدت نور لامپ UV، غلظت یون آهن(II)، غلظت یون هیدروژن پرکسید و زمان فرآیندی روی حذف COD این پساب صنعتی مطالعه شد. با استفاده از روش طراحی آزمایشات تعداد 27 آزمایش به صورت تصادفی انجام شد. در شرایط بهینه عملیاتی درصد حذف COD برابر 87.60 است.