05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدلسازی و طراحی آزمایش ساخت پوشش فوق آبگریز مس طی روش غوطه وری در محلول
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فوق آبگریزی، مس، طراحی آزمایش، غوطه وری
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، مریم کرمی پور (نفر دوم)

چکیده

سطوح دارای اهمیت بسیار بالایی می باشند. بسیاری از خواص اجسام از سطوح آن شناخته می شود. از این رو در سال های اخیر تحقیقات بسیاری در زمینۀ سطوح صورت پذیرفته است. ترشوندگی یکی از مهم ترین خواص سطح می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر پوشش فوق آبگریز مسی با استفاده از روش غوطه وری مورد بررسی قرار گرفته اند. دما، زمان، اسیدیته و همچنین غلظت مادۀ اولیه به عنوان مهم ترین پارامترها مورد بحث قرار گرفته اند. نتایج طراحی آزمایش نشان داده است که زمان دارای بیش ترین تاثیر را روی میزان ترشوندگی دارد. از طرفی دیگر، دما به عنوان یک عامل بی اثر بر زاویۀ تماس قطرۀ آب شناخته شد. نتایج طراحی آزمایش نشان داده اند که دستیابی به زاویه های تماس بالای 150 امکان پذیر می باشد.