25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت دستگاه میعان آزمایشگاهی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران بابک عاقل (نفر اول)، مجید محدثی (همکار)

چکیده

چگالش زمانی روی می دهدکه دمای بخار کمتر از دمای اشباع آن شود. در فرآیند چگالش انرژی نهان بخار آزاد می شود، گرما به سطح انتقال می یابد، و مایع چگالیده بوجود می آید. مایع چگالیده چه به شکل فیلم باشد و چه به شکل قطره، مقاومتی در برابر انتقال گرما بین بخار و سطح بوجود می آورد. چون این مقاومت بر حسب ضخامت مایع، که در جهت جریان افزایش می یابد، بهتر است در مواردی که چگالش فیلمی روی می دهد، از استوانه های افقی یا سطوح عمودی استفاده شود. لذا بیشتر چگالنده ها از دسته لوله های افقی تشکیل شده اند که در آنها مایع خنک کن جریان دارد و اطراف آنها بخاری که باید چگالیده شود گردش می کند. گرچه چگالش قطره ای در کاربردهای صنعتی بسیار مناسب تر است، ولی در عین حال حفظ شرایط آن نیز مشکل است. به این دلیل چگالنده ها اغلب بر اساس چگالش فیلمی محاسبه و طراحی می شوند. در این طرح هدف طراحی و ساخت دستگاه برای اندازه گیری ضرایب انتقال حرارت جابجایی در پدیده میعان است. همچنین دستگاهی که ساخته شده است، قابلیت بررسی پدیده میعان سیالات مختلف در فشارهای گوناگون را دارد. همچنین آزمایشات دیگری می توان با استفاده از این دستگاه می توان انجام داد که به شرح زیر است: • تعیین نقطه شبنم هوا • بررسی اثر فشار و دما برفرآیند چگالش • بررسی اثر گازهای غیر قابل میعان بر فرآیند چگالش • بررسی مواد مختلف تغییر دهنده خواص سطح بر نوع میعان