05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سینتیک تبدیل روغن نباتی پسماند به بیودیزل با استفاده از کاتالیست صدف
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، ترانساستریفیکاسیون، روغن نباتی پسماند، کاتالیست صدف، سینتیک
پژوهشگران غلامرضا مرادی (نفر اول)، مریم قنبری (نفر دوم)، محمدجعفر مرادی (نفر سوم)، مجید محدثی (نفر چهارم)

چکیده

امروزه تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت پاک و جایگزین سوختهای دیزلی مطرح است. بیودیزل دارای خواص فیزیکی مناسبی جهت استفاده در موتورهای دیزلی است. یکی از مشکلات این سوخت هزینه بالای آن است. لذا در این مطالعه تلاش شدهکه از مواد ارزان قیمت و پسماند جهت تولید آن استفاده شود. در این مطالعه بیودیزل از واکنش روغن نباتی پسماند با متانول در حضور کاتالیست صدف تولید شده است. واکنش در یک بالندو دهانه 250ml انجام شد. نسبت مولی متانول به روغن 24:1 ، درصد کاتالیست صدف مورد استفاده 12 درصد وزنی روغن، برای همه آزمایشها در نظر گرفته شد. واکنش ترانساستریفیکاسیون در پنج زمان و سه دما انجام شد. نتایج بدست آمده یک سینتیک درجه اول برای واکنش ترانساستریفیکاسیون را نشان میدهد. ثوابت واکنش درجه اول در دماهای مختلف تعیین شده و در نهایت با استفاده از رابطه آرنیوس انرژی فعالسازی واکنش بدست آمد.