03 تیر 1400
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1058, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سینتیک سنتز بیودیزل ازروغن سویا با استفاده ازکاتالیست ناهمگن تولید شده ازصدف سواحل خلیج فارس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیودیزل، کاتالیست ناهمگن، صدف، سینتیک واکنش
پژوهشگران غلامرضا مرادی (نفر اول)، یگانه داوودبیگی (نفر دوم)، شکوفه حسینی (نفر سوم)، مجید محدثی (نفر چهارم)

چکیده

کلسیم اکسید یکی ازکاتالیست های مناسب برای تولید بیودیزل است دراین مطالعه ازیک کاتالیست ارزان قیمت و سازگاربامحیط زیست استفاده شده است صدف سواحل خلیج فارس یکی ازمنابع کلسیم کربنات است که دردماهای کلسیناسیون بالاتر از950درجه به کلسیم اکسید تبدیل میشود واکنش ترانس استریفیکاسیون درشرایط بهینه مطالعات قبلی دمای کلسیناسیون 1050درجه نسبت مولی متانول به روغن 24:1 و درصد کاتالیست نسبت به روغن مصرفی برابر 12درصد دریک بالن 250ml دودهانه انجام شد دراین مطالعه اثردما و زمان واکنش روی تبدیل بیودیزل تولیدی بررسی شد واکنش ردسه دمای 55و60و65درجه و زمانهای 1و2و3 و... و8h انجام شد با توجه به اینکه مسئله نفوذنقش قابل توجهی درسرعت تبدیل متیل استر درواکنشهای کاتالیستی ناهمگن دارد دردماهای پایین تا زمان حدود 5h واکنش پیشرفت چندانی ندارد وجهت غلبه براین مشکل بایستی سرعت همزن را افزایش داد.