05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
روشی جدید برای پیش بینی و محاسبه خواص برش های نفتی و میعانات گازی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تبخیر ناگهانی ، برش نفتی ، جزء فرضی ، پیش بینی خواص
پژوهشگران غلامرضا مرادی (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، مجتبی مختاری (نفر سوم)

چکیده

در این تحقیق با استفاده از داده های آزمایشی در رابطه با خواص برش های نفتی و میعانات گازی روابط ساده ای برای تطبیق با این داده ها حاصل گردید، که علاوه بر سادگی ، دارای دقت خوبی می باشند . دقت پیش بینی آنها با روابط ارائه شده توسط Riazi که دارای دقت بالایی است مقایسه شده است . ابتدا با تطبیق داده ها ، پارامترهای روابط Riazi و پیشنهادی بدست آورده شد ، سپس خواص متوسط برش های فرضی بدست آمده با داده های تجربی مقایسه شد . خطای حاصل از روابط Riazi و پیشنهادی مقاله برای جرم مولکولی متوسط به ترتیب 7.53% و 10.24% و برای چگالی 4.76% و 5.25% می باشد . سپس روی 10 سری داده نفتی کاری مشابه انجام شد بنحوی که ابتدا قسمتی از برش را با معادله های موجود به صورت پیوسته درآورده و اجزاء فرضی به دست آمده به همراه سایر اجزاء برش تحت تبخیر ناگهانی (flash calculation) قرار گرفته اند . خطای نسبی تبخیر ناگهانی برای معادله Riazi و معادلات پیشنهادی به ترتیب 6.83% و 6.94% می باشد .