05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
صرفه جویی در مصرف انرژی منازل با جایگزینی سیستم گرمایش از کف به جای سیستم رادیاتور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
انتقال حرارت، صرفه جویی در مصرف انرژی، گرمایش از کف، گرمایش خانه
پژوهشگران غلامرضا زاهدی (نفر اول)، مجید محدثی (نفر دوم)، مجتبی مختاری (نفر سوم)

چکیده

مقاله حاضر به بررسی امکان جایگزینی سیستم رادیاتور با سیستم گرمایش از کف می پردازد. محاسبات انتقال حرارت برای یک اتاق به عنوان نمونه مطالعاتی انجام شده است. نتایج محاسبات حاکی از آن است که با استفاده سیستم گرمایش از کف 15 تا 30 درصد نسبت به سیستم متداول رادیاتور می توان صرفه جویی در مصرف انرژی داشت.