05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت دستگاه جوشش آزمایشگاهی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (همکار)

چکیده

در این طرح هدف طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازهگیری ضرایب انتقال حرارت جابجایی در پدیده جوشش است. همچنین دستگاهی که ساخته شده است، قابلیت اندازهگیری دمای جوش سیالات مختلف در فشارهای گوناگون را دارد. با اندازه گیری فشار بخار در دماهای مختلف میتوان آنتالپی تبخیر و خواص دیگر ترمودینامیکی را تعیین نمود. همچنین آزمایشات دیگری میتوان با استفاده از این دستگاه میتوان انجام داد که به شرح زیر است:  مشاهده جوشش در اثر جابجایی، جوشش هستهای و جوشش لایهای .  محاسبه شار حرارتی سطح فلز (heat flux) و ضریب انتقال حرارت سطح در فشار ثابت .  بررسی اثر فشار در شار حرارتی در شرایط بحرانی.  مشاهده میعان لایهای )فیلمی( و محاسبه ضریب انتقال حرارت کلی خنککننده .  توضیح دلایل ایجاد غلیان ناگهانی ) carry over ( یا ) priming ) در دیگهای بخار .  تعیین رابطه بین فشار و دمای یک جسم خالص و رسم منحنی مربوطه .  بررسی اثر وجود هوا در خنک کنندهها .  بررسی قانون فشار جزیی )قانون دالتون(.