05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت دستگاه انتقال گرمای تشعشعی آزمایشگاهی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (همکار)

چکیده

انتقال حرارت تشعشعی به محیط مادی نیاز ندارد. تشعشع فرآیند بسیار مهمی است و از نظر فیزیکی جالب ترین نوع انتقال گرماست. بسیاری از فرآیندهای گرمایش، سرمایش، خشک کردن، احتراق سوخت های فسیلی و تابش خورشید با تشعشع سر و کار دارند. در روش تشعشعی انتقال حرارت به وسیله امواج شبیه امواج نوری یا رادیویی صورت می گیرد. برای مثال انرژی خورشید توسط تشعشعات خورشیدی به زمین انتقال می یابد. از آنجایی که حرکت امواج احتیاج به محیط مادی نداشته و درخلاء نیز امکان پذیر است، لذا انجام این روش انتقال حرارت مستقل از وجود یک محیط مادی خواهد بود. درحالیکه برای انجام دو روش دیگر وجود یک محیط مادی الزامی است. هر سطح گرمی می تواند گرمایش را از طریق تشعشع به فضا یا سطوح سردتر اطراف خود انتقال دهد. درحالیکه یک سطح سرد می تواند جذب کننده تشعشعات حرارتی باشد. در بعضی از سیستم ها برای گرم کردن اتاق از منابع گرمایش تشعشعی در سقف ها، دیواره ها و یا کف ها استفاده می نمایند. هنگامی که گرما به وسیله تشعشع انتقال می یابد هوای میان دو جسم گرم و سرد، گرم نمی شود زیرا هوا بیشتر تشعشعات را از خود عبور می دهد. دمای هوا در معرض خورشید تقریبا هم دمای هوایی است که در سایه قرار دارد. با این وجود اگر شخص در معرض تشعشعات خورشید قرار داشته باشد بیش تر احساس گرما خواهد کرد، تا هنگامی که در سایه قرار داشته باشد. این فقط به دلیل برخورد مستقیم تشعشعات خورشیدی است که شخص احساس گرمای بیش تری می کند. در دماهای پایین و اختلاف دماهای کوچک مقدار تشعشع کم است. لذا درکاربردهای واقعی تبرید، انتقال حرارت تشعشعی کم اهمیت می باشد. به هرحال اگر سالن سرد در معرض تشعشعات خورشیدی قرار داشته باشد، سالن می تواند یک جذب کننده گرما باشد. این گرمای جذب شده از تشعشعات مستقیم خورشیدی می تواند یک فاکتور بزرگی در محاسبات بار گرمایی باشد. در این طرح یک دستگاه انتقال حرارت تشعشعی ساخته شده که قابلیت انجام آزمایش های زیر را دارد: o تعیین ضریب صدور صفحات با جنس های مختلف o تعیین رابطه بین شدت تشعشع سطح و فاصله آن تا تشعشع سنج o بررسی رابطه توان چهارم دما و شدت تشعشع o آزمایش محاسبه انتقال حرارت به طریق هدایت در نمونه فلزی o بررسی قانون عکس مجذور در فاصله o قانون جذب بیر-لامبرت