05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت ماشین شیمیایی برای شرکت دریازدهمین مسابقات کمیکار
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)

چکیده

مسابقۀ ماشینهای شیمیایی رقابتی دانشجویی و دانشآموزی است که هر ساله توسط انجمن مهندسی شیمی ایران برگزار میشود. هدف از برگزاری این مسابقه پیدا کردن سوختهای سازگار با محیط زیست به عنوان جایگزینی مناسب برای سوخت- های فسیلی با تکیه بر دروس تئوری دانشگاهی است، این مسابقات در میان دانشجویان رشته مهندسی شیمی و رشتههای وابسته )شیمی محض، کاربردی و مهندسی نفت و مهندسی پلیمر( در ایران برگزار میگردد. در این مسابقات دانشجویان با طراحی و ساخت یک ماشین شیمیایی که توسط واکنش های شیمیایی ایمن و حافظ محیط زیست بعنوان نیروی محرکه حرکت کرده و همچنین توسط واکنش شیمیایی دیگری کنترل میشود. خلاقیتها و ابتکارات خود را نشان دهند. این ماشین باید مسافتی معین )بین 21 تا 12 متر( را در مدت زمان معین بپیماید و بدون استفاده از وسایل کنترل کننده از راه دور و صرفاً با استفاده از واکنشهای شیمیایی ایمن و سازگار با محیط زیست متوقف شود. این مسابقات برای اولین بار در سال 1221 در سطح جهانی توسط انجمن مهندسی شیمی آمریکا و از سال 2131 توسط انجمن مهندسی شیمی ایران آغاز شد. تیمهای دانشگاهی ایران تا کنون چندین بار در این مسابقات شرکت نمودهاند، که حاصل تلاش آنها یک مقام قهرمانی و یک مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی بوده است. همچنین تیم کمیکار دانشگاه صنعتی کرمانشاه هم توانسته با کسب مقام پنجم در مسابقات جهانی کانادا در بین مدعیان اصلی این مسابقات شناخته شود. در این گزارش سعی شده تا بطور کامل مراحل ساخت قسمتهای مختلف یک ماشین شیمیایی )کمیکار( توضیح داده شود. همچنین ماشین شیمیایی ساخته شده توسط مجریان طرح، به طور کامل شرح داده شده است. واژه کلیدی به کار برده شده در متن کمیکار و Chem-e-car به معنای ماشین شمیایی میباشد