05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن بازی در میکروراکتور
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، بابک عاقل (نفر دوم)، ساسان صحرایی (نفر سوم)، مهرداد شریعتی فر (نفر چهارم)

چکیده

در این مطالعه از رسوب واحد DM به عنوان یک کاتالیست ارزان قیمت استفاده شد و جهت کاهش زمان واکنش از میکرو راکتور استفاده شده است. عملکرد میکرو راکتور به گونه ای بوده که در شرایط تقریبا برابر نسبت به سیتسم های دیگر سرعت واکنش تا حدود زیادی کاهش یابد.