05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سینیتیکی واحد ریفرمینگ کاتالیستی پالایشگاه تبریز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)

چکیده

در این مقاله واحد ریفرمینگ کاتالیستی پالایشگاه تبریز بررسی شده است. همچنین یک مدل فعالیت کاتالیست برای بررسی غیر فعال شدن کاتالیست ها مورد استفاده قرار گرفته است. مجموعه مدل سینیتیکی و فعالیت کاتالیست ها دارای پارامترهایی هستند که با استفاده از بهینه سازی و به روش الگوریتم ژنتیک و نیز همپوشانی نتایج خاصل از مدل ارائه شده با داده های تجربی پارامتر ها تخمین زده شده اند.