25 خرداد 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر کاتالیست های TiO2 و +Fe2 در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته به منظور حذف اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب نساجی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
فرآیند اکسیداسیون پیشرفته، تصفیه پساب، صنایع نساجی، اکسیژن خواهی شیمیایی
پژوهشگران مجید محدثی (نفر اول)، عماد عابدینی (نفر دوم)، مریم مهدی پناه (نفر سوم)

چکیده

در این مطالعه، حذف اکسیژن خواهی شیمیایی از پساب کارخانه نساجی و رنگرزی شهرک صنعتی جی با استفاده از فرآیند UV/H2O2 در حضور کاتالیستهای تیتانیوم دی اکسید و یون آهن (II) بررسی شد. آزمایشها بوسیله فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در حضور و بدون حضور نور UV صورت گرفت. اثر متغیرهای عملیاتی زمان (30، 90 و 150min)، توان لامپ UV (0، 15 و 30W)، غلظت هیدروژن پراکسید (100، 500 و 900mg/L)، غلظت کاتالیست (برای تیتانیوم دی اکسید مقادیر 100، 500 و 900mg/L و برای یون آهن (II) مقادیر 10، 50 و 90mg/L) در 3= pH بر روی کاهش میزان اکسیژن خواهی شیمیایی پساب نساجی بررسی شد. کلیه آزمایشها در یک راکتور شیشه ای در دمای 25C و بر روی همزن مغناطیسی با سرعت مناسب انجام شده است و با استفاده از روش طراحی آزمایش باکس ـ بنکن بصورت تصادفی 27 آزمایش (برای هر نوع کاتالیست) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در فرآیند +UV/H2O2/Fe2، در زمان 138min، توان لامپ فرابنفش 30W، غلظت هیدروژن پراکسید 677mg/L و غلظت یون آهن 50mg/L بیشترین میزان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی برابر 90.20 % حاصل شد. در حالیکه در فرآیند UV/H2O2/TiO2 بیشترین میزان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی حدود 100 % و در زمان 148min، توان لامپ فرابنفش 30W، غلظت هیدروژن پراکسید 710mg/L و غلظت تیتانیوم دی اکسید 593mg/L بدست آمد.