05 تیر 1403
مجيد محدثي

مجید محدثی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 083-38305000 (1167, 1025)
دانشکده: دانشکده مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت پایلوت میکروراکتور برای حذف رنگ از پساب با الگوی اختلاط دورانی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پایلوت، میکروراکتور، حذف رنگ، اختلاط دورانی
پژوهشگران اشکان گوران (همکار)، مجید محدثی (مجری)

چکیده

کمبود آب و آلودگی های آبی یک مساله مهم جهانی به شمار می آید. سرعت افزایش آلودگی ها و در نتیجه افزایش مصرف آب در فعالیت های انسانی موجب تقاضای بالا برای منابع محدود آبی گشته است. تولید مقادیر زیادی از پساب ها و توزیع آلودگی ها در منایع سطحی و زیرزمینی باعث نیاز به تصفیه این پساب ها شده است. بهینه سازی فرآیندهای تصفیه پساب ها نیازمند توسعه عملیات های جدید بر پایه هزینه پایین به همراه بازده بالای حذف آلودگی ها، می باشد. در سال های اخیر بسیاری از تحقیقات انجام شده که از میکروراکتورها استفاده می کنند و کنترل دقیق مکان واکنش را با استفاده از فضای میکرو انجام می دهند، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. به طور کلی جریان در میکرراکتورها آرام می باشد و اختلاط اساساً توسط نفوذ مولکولی ایجاد می شود. در دستگاه حاضر الگوی اختلاط دورانی در یک میکروراکتور را برای نخستین بار جهت حذف رنگ از پساب به کار گرفته است. بدین منظور ابتدا در مورد منابع آبی، آلودگی های رنگی آب ها و فناوری های حذف این رنگ ها از پساب ها و مروری بر کارهای گذشته در مورد حذف رنگ پرداخته شده است، سپس دستگاه مورد نظر و جزئیات قسمت های مختلف آن را بسط داده شده است.